MBL ၏ Superhero Night, Staff Party အား Dagon Golf City တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

 

Description

18.1.2019 ရက္ေန႔တြင္ Dagon Golf City တြင္ MBL ၏ Superhero Night, Staff Party ပြဲၾကီးကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါပြဲၾကီးတြင္ 
လူအင္အားက ၁၅၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ခဲ့ျပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။