၂၀၁၉ခုႏွစ္ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ(တတိယ)ပြဲစဥ္(စတုတၱ)ေန႕ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲက်င္းပ

 

Description

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထူးခြ်န္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစား သမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရး၊ အနာဂတ္တြင္ ေဂါက္သီးမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး တို႕အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတို႕မွႀကီးမွဴး၍ Telecom International Myanmar Co.,Ltd (Mytel) မွ အဓိကကူညီပံ့ပိုးမွဳျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီး ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (တတိယ) ပြဲစဥ္ (စတုတၱ)ေန႕ ၿပိဳင္ပြဲအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ Dagon Golf City ေဂါက္ကြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။

ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ဆုေပးပြဲကိုဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ Myanmar Golf Tour ကိုယ္စားျမန္မာႏိုင္ငံ ေဂါက္သီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ိဳးသီဟ က ၿပိဳင္ပြဲအားလက္ခံ က်င္းပေပးပါေသာ Dagon Golf City ေဂါက္ကြင္းသို႕အမွတ္တရလက္ေဆာင္ႏွင့္လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း(၂၀)ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲအား အဓိကကူညီပံ့ပိုး ေပးေသာ Telecom International Myanmar Co.,Ltd (Mytel) အား အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ အသီးသီးေပးအပ္ရာ Dagon Golf City ေဂါက္ကြင္းမွ Project Director ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ကလက္ခံ၍ Telecom International Myanmar Co.,Ltd (Mytel) မွ Director Mr. Duong Van Toan တုိ႕ကလက္ခံသည္။ ထို႕ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္မွ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (အမ်ိဳးသမီး) ၿပိဳင္ပြဲတြင္စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၆၆)ျဖင့္ဒုတိယရရွိခဲ့ေသာ ခင္ေမသန္း ႏွင့္စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၄၈)ခ်က္ျဖင့္ပထမရရွိခဲ့ေသာ ေမဦးခိုင္ တို႕အား ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍၀ါသနာရွင္အဆင့္(အမ်ိဳးသား)ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္(၂၈၈)ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယရရွွိခဲ့ေသာ လြင္မုိးႏွင့္ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္(၂၈၇)ျဖင့္ သတ္မွတ္ရုိက္ခ်က္ထက္ (၁)ခ်က္ေလ်ာ့ျဖင့္(ပထမ)ရရွိခဲ့ေသာ ေမာင္မဲ တို႕အား ျမန္မာစီးပြားေ ရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဦးသန္႕ေဆြက ေပးအပ္သည္။ ဆက္လက္၍ ပညာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္သတ္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္(၁၅)ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ကာစုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၇၃) ျဖင့္ပထမရရွိသြားေသာ ဘုိဘုိ (HAN Golf Academy) အား ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦး၀င္းလႈိင္မွ ဂုဏ္ျပဳဆုအား လည္းေကာင္း၊ Telecom International Myanmar Co.,Ltd (Mytel)မွ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စုိးမွ ဆုေၾကး ေငြခ်က္လက္မွတ္အားလည္းေကာင္းေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Myanmar Zwe Mann Co., Ltd, MWD Bank, Telecom International Myanmar Co., Ltd (Mytel), SAE PAING Development Ltd, Phyo Si Thu Teak Plantation (Myanmar) & Bago Yoma Eco Resort (Myanmar), INNWA Bank တုိ႕မွအဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးထားသည္။